„Cinema City Kvíz” elnevezésű promóció
HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 1. A játék szervezője:

Az I.T. Magyar Cinema Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24., a továbbiakban: Szervező) „Cinema City Kvíz” elnevezéssel promóciót szervez, a továbbiakban „Játék”. A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Lebonyolító”.

 

 1. A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, természetes személy jogosult részt venni, aki a Játék időtartama alatt játszik és regisztrál a Játék felületén, a továbbiakban: „Játékos”.

A kiskorú, valamint a nem teljes jogi cselekvőképességgel rendelkező személyek kizárólag törvényes képviselőjük írásos hozzájárulásával vehetnek részt a Játékban, amelyet a Szervező erre irányuló felhívására minden esetben (pl. nyeremények átvétel esetén) kötelező bemutatni.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, valamint a Lebonyolító alkalmazottai, munkavállalói és azok (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.

 

 1. A Játék időtartama:

Játék időtartama: 2019. május 30. 00:00 – június 12. 23:59:59.

A regisztrációknak ebben az időtartamban kell megtörténniük.

Az ezen időszak előtt és után beérkezett regisztrációk érvénytelennek tekintendők.

A regisztrációk beérkezési időpontjának megállapításánál, a regisztrációs folyamat végén az ELKÜLD gomb megnyomásával a Játék szerverére történő beérkezési időpontja a mérvadó.

 

 1. A Játékban való részvétel menete:

A Játékos a cinemacitykviz.hu oldalon tud belépni a Játék felületére.

A Játékosoknak először 10 db filmes, animációs témakörből kikerülő kvízkérdésre kell feleletválasztós módon válaszolniuk, majd hiánytalanul megadják alábbi -hatósági igazolvánnyal igazolható- adataikat a regisztráció során, a továbbiakban „Regisztráció”:

 • saját vezetéknév,
 • saját keresztnév,
 • saját e-mail cím,
 • saját telefonszám,
 • a Játékos által kedvelt mozis műfajok (több műfaj is megjelölhető),
 • kedvenc Cinema City mozi és terem (2D, 3D, IMAX, VIP) kiválasztása,
 • majd a jelen Játékszabály és Adatkezelési szabályzat elfogadása.

A Regisztráció során a Játékos opcionálisan megadhatja hozzájárulását adatainak az I.T. Magyar Cinema Kft. általi marketingcélú felhasználásához.

A Regisztráció sikerességéről Játékos képernyőüzenet formájában értesül.

Az ELKÜLD gomb megnyomását követően, a Játékos képernyőüzenet formájában értesül az elért eredményéről, valamint a helyes válaszokról.

Egy Játékos kizárólag egy alkalommal vehet részt érvényesen a Játékban.

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be Regisztrációt a Játékra.

Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen.

A nyeremények 2019. június 14-től 2019. július 31-ig válthatók be online vagy személyesen a jegypénztárakban, azok nyitvatartási idejében.

 

 1. Sorsolások:

A nyeremények sorsolására 2019. június 13-án 14:00 órakor az A4C Marketing Kft. irodájában 1092 Budapest, Bakáts tér 2. (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől) közjegyző jelenlétében, gépi sorsolással, nyilvánosan kerül sor.

A sorsoláson a Játék teljes időtartama alatt beérkezett érvényes Regisztrációk vesznek részt.

Egy Játékos egy nyereményt nyerhet.

Egy Regisztrációval csak egy nyeremény nyerhető meg.

 

 1. Nyeremények, tartaléknyertesek

Fődíj:

1 db „VIP mozizás a Cinema City Aréna egyik 32 fős VIP termében”

Tartalma:

A VIP mozizás műsoron lévő, szabadon választott filmre váltható be hétfőtől csütörtökig tartó hétköznapokon 2019. júl. 31-ig bezárólag, maximum 32 fő erejéig egyszeri alkalommal. A vetítés részleteit a Nyertes minimum 10 nappal a vetítés előtt köteles egyeztetni a Szervezővel.

 

További nyeremények:

25 db „Páros 2D-s mozijegy”

Tartalma:

2 db normál, 2D filmre beváltható mozijegy e-voucher formában. (érvényes 2019.07.31-ig) Az e-voucher kód a hét minden napjára szóló 2D típusú előadásra váltható be a Cinema mozik valamelyikében. Az e-voucher kód nem használható fel 3D, IMAX, VIP, ScreenX és 4DX jegy kiváltásra.

Mind a fődíj, mind a további díjak esetében 5-5 db tartaléknyertes is kisorsolásra kerül, akik érvénytelen Regisztráció vagy jogosulatlan nyertes esetén jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.

 

 1. Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A sorsolást követően a Lebonyolító e-mailben küldi ki a kisorsolt Játékosoknak a nyertes értesítő e-mailt. A nyeremények átadását megelőzően a Szervező a Lebonyolítókon keresztül ellenőrzi a jelen játékszabályban meghatározott feltételek fennállását. A Lebonyolítók a Játékos által megadott e-mail címen nyilatkoztatják a Játékosokat, hogy valóban jogosultak a Játékban való részvételre, továbbá egyeztetik a személyes adataikat. Ezen adatok, nyilatkozat megküldésére a nyertes Játékosoknak a nyertes értesítést követő 2 nap áll rendelkezésre.

Amennyiben az e-mail kiküldés a Lebonyolítók számára egyértelmű módon sikertelen, vagy nem érkezik válasz e-mail a nyertes Játékostól, úgy két alkalommal telefonon is megkísérli elérni a nyertes Játékost.

Amennyiben a nyertes valamely okból nem jogosult a nyereményre (pl. nem jogosult Játékos, nem elérhető a megadott határidőn belül és válasz nem érkezik, stb.) úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre.

A Fődíj esetében a nyertes Játékos a kiválasztott nap előtt minimum 10 nappal köteles Szervezővel egyeztetni a részletekért, azonban a beváltásnak 2019. 06. 14-től 2019.07.31-ig meg kell történnie.

A páros mozijegyet nyert Játékos a nyereményét beválthatja bármely Cinema City mozi pénztárában vagy elektronikusan, e-ticket vásárlásakor a cinemacity.hu weboldalon 60 Ft/mozijegy kényelmidíj ellenében 2019. 06. 14-től 2019. 07. 31-ig.

A páros mozijegy nyeremények beváltási módja az alábbiak szerint alakul:

 • A nyereményeket az e-mailben megkapott egyedi e-voucher kódok jelentik
 • A nyeremények beváltásához a kapott kód bediktálása/bemutatása szükséges.
 • Az átvétel helyszínére történő utazás költsége a Játékost terheli.
 • A nyeremény más, a Játék időtartama alatt érvényben lévő kedvezménnyel össze nem vonható.
 • A nyeremény készpénzre nem váltható.
 • A kód a beváltás után érvényét veszti.

 

 1. Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja.

A nyeremények átvételét követően a Játékos további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

A nyeremények átvételének és felhasználásának egyéb költségei, például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási költségek a Játékost terhelik.

 

 1. Információ a Játékról:

A Játék hivatalos Játékszabálya és Adatkezelési szabályzata elérhető a Játék oldalán.

A Játékról információ található még a Cinema City mozikban, Cinema City hírlevelében továbbá a szervező web és FB oldalain.

A Játék ideje alatt, illetve 2019. július 31-ig a Lebonyolító információs e-mail címet (cinema@a4c.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra

 

 1. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

Az adatkezelő és a Lebonyolító a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó számviteli megőrzési kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: a beérkezett Regisztrációk alapján rögzítésre kerül a Játékos neve, telefonszáma, e-mail címe, IP címe, a Regisztráció beérkezésének időpontja, valamint a mozis kérdésekre adott válaszai.

A nyertes (tartaléknyertes) által beküldött dokumentumok alapján rögzítésre kerül a nyertes neve, címe, telefonszáma és e-mail címe, születési dátuma, valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok.

A beérkezett Regisztrációk alapján szerzett adatok, információk bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző alvállalkozó cégek: az A4C Marketing Kft. (1092 Budapest, Bakáts tér 2.) és a Get Website Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 48. 10.ép. 1/112) dolgozzák fel.

Jelen Játék adatkezelője az I.T. Magyar Cinema Kft. (1132 Budapest, Váci út 22-24.).

A Játékban résztvevő Játékosok a Regisztrációjuk benyújtása során megadott hozzájárulásukkal tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

 1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a Regisztráció beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,
 2. adatkezelő a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit díjmentesen használja fel a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára,
 3. minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot az adatkezelő és Lebonyolító a Játék lezárását követően, de legkésőbb 2019. augusztus 31-ig megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra, kivéve a marketingcélú hozzájárulást megadó Játékosok adatait, lásd 10/d pont.
 4. azon Játékosok esetén, akik a regisztrációkor megadják a marketingcélú hozzájárulásukat, és így beleegyezésüket adják ahhoz, hogy: a regisztráció során, önkéntes módon az általa megadott nevet, telefonszámot és e-mail címet hírlevelek valamint SMS-ben történő marketingcélú értesítések eljuttatása céljából engedélyezi az IT Magyar Cinema Kft. számára a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. Az adatkezelés az adatkezelő adatkezelési tájékoztatójában leírtak szerint történik. A Játék során a marketingcélú hozzájárulást megadó Játékosok esetében megszerzett további személyes adatok csak a Játék lebonyolítása céljából kerülnek felhasználásra és a Játék befejezését követően, de legkésőbb 2019. augusztus 31-éig megsemmisítésre kerülnek.
 5. A Szervező a nyertesek Regisztráció beküldésekor megadott adatait, valamint a nyeremények kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 2027. december 31-ig őrzi meg.

Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített profilalkotás ellen. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az annak nyomán hozott intézkedésekről.

Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik:

– a Játék ideje alatt a cinema@a4c.hu e-mail címen, adattörlés tárggyal. A Játékos tudomásul veszi, hogy adatainak a Játék időtartama alatti törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

– a sorsolást követően (2019. június 13.) pedig a lemondas@cinemacity.hu e-mail címen vagy az IT Magyar Cinema Kft. (1132 Budapest, Váci út 22-24.) postacímére küldött nyilatkozattal tiltakozhat az adatkezeléssel, illetőleg a hírlevél küldéssel szemben, a borítékon „Rajongsz a mesefilmekért? – adatvédelmi kérelem” megjelöléssel.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Játék webszervere nem használ cookie-kat. A honlapon ún. webjelzők (web beacons) nem kerülnek használatra, cookie-t nem kezelünk. Google Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

Az érintett észrevételével az adatkezelőhöz fordulhat, továbbá az érintett tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

 

 1. Egyebek:

Amennyiben a Játékos személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremények juttatásának kérdésében, illetve a Játékos személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

Az előírttól eltérő formátumú Regisztrációk és kitöltések elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesítheti ajándékáról, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervezőt és Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli a Játékos által történt téves adatszolgáltatásból, illetve a Játékban használt e-mail postafiók, telefonszám használatának jogosultságából, műszaki-technológiai állapotából adódó vitás ügyekben.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefon és e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremények átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

Ha a Játékos a Játék működése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Szervező és Lebonyolító kizárják a felelősségüket a weboldal és online felületek rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap, online felületek nem vagy korlátozottan használhatóak, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék. Az értesítések során a telefon vagy tevékenysége vagy mulasztása miatt esetlegesen bekövetkező kárért a Szervező és Lebonyolító nem vállalnak felelősséget.

A Szervező, a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállalnak.

Szervező és Lebonyolító kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

Az értesítő e-mailek az alábbi e-mail címmel kerülnek kiküldésre: cinema@a4c.hu. A levelező szerver által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért vagy harmadik személyek tevékenységéért.

A Szervező a Játék használatához Chrome, Firefox, Safari, Opera és Microsoft Edge böngészőt javasol. A Szervező minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz, hogy a Játékban való részvétel valamennyi széles körben használt számítógéptípuson, operációs rendszeren, valamint internetes böngészőprogramban lehetséges legyen, nem garantálja ugyanakkor és nem is felel azért, hogy a Játékos milyen hatékonysággal tudja használni a Játékban való részvétel során a különböző rendszereket.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a facebook.com/cinemacitymagyarorszag és a cinemacitykviz.hu oldalakon értesülhetnek.

 

Budapest, 2019. május 30.

I.T. Magyar Cinema Kft.

Szervező